Trang chủ » VĂN BẢN VỀ ĐO LƯỜNG

VĂN BẢN VỀ ĐO LƯỜNG

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG – CÂN ĐIỆN TỬ TUẤN PHÁT CẬP NHẬT

Luật Đo Lường Do Quốc Hội Ban Hành Ngày 11 Tháng 11 Năm 2011

Thông tư 23/2013 Bộ KHCN Do Bộ Khoa Học Công Nghệ Ban hành ngày 26 Tháng 09 Năm 2013

Thông tư 14/2011/TT-BKHCN Do Bộ Khoa Học Công Nghệ Ban hành ngày 30 tháng 6 Năm 2011

Thông tư 28/2013/TT-BKHCN Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường ban hành ngày 17 thàng 12 năm 2013

Nghị định 80/2013/NĐ-CP Do Chính Phủ ban hành Về XPHC ĐLCL Ngày 19 tháng 07 Năm 2013

Nghị định 119/2017/NĐ-CP Do Chính Phủ ban hành Về XPHC ĐLCL Ngày 01 tháng 11 năm 2017

Sữa đỗi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN Do Bộ Khoa Học Công Nghệ ban hàng ngày 26 tháng 9 năm 2013

Nghị định 43/2017/NĐ-CP Do Chính Phủ ban hành về nhãn hàng hóa Ngày 14 tháng 04 năm 2017

Quyết định 2284/QĐ-BKHCN Do Bộ Khoa Học Công Nghệ Ban Hành về HScode Nhóm 2 ngày 15 tháng 8 năm 2018

ĐLVN 13:2009 Quy trình kiểm định CÂN Ô TÔ – CÂN XE TẢI

ĐLVN 30:2009 Quy trình kiểm định CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO

ĐLVN 48:2015 Quy trình kiểm định TRỌNG TẢI XE Ban hành Năm 2015

Thông tư 21/2014 Quy định hàng đóng gói sẵn Ban hành Tháng 7 Năm 2014

Thông tư 14/2013 Quy định về chuẩn đo lường Quốc gia ban hành tháng 7 Năm 2013

Thông tư 24/2013 Quy định về hoạt động kiểm định hiệu chuẩn ban hành tháng 9 Năm 2013

Biểu mẫu đo lường do Cân Điện Tử Thịnh Phát Cập nhật

Thông tư 23/2015 về việc nhập khẩu máy móc cân đã qua sử dụng với

ĐLVN 260 2015 Quy trình thử nghiệm cân treo cân móc cẩu ban hành năm 2015

Văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 16:2009 qui trình kiểm định cân phân tích, cân kỹ thuật

Văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 02:2009 qui trình kiểm định cân treo

Văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 13:2019 qui trình kiểm định cân Ô TÔ

Văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 14:2009 qui trình kiểm định CÂN BÀN

Văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 15:2009 qui trình kiểm định CÂN ĐĨA

Văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 47:2009 qui trình kiểm định QUẢ CÂN F2-M1-M2

Văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 50:2009 qui trình kiểm định QUẢ CÂN E2-F1

Văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 259:2015 qui trình kiểm định CÂN TREO MÓC CẨU

Văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 99:2002 qui trình hiệu chuẩn QUẢ CÂN F1-F2-M1-M2

Văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 285:2015 qui trình hiệu chuẩn CHUẨN ĐO LƯỜNG QUẢ CÂN E1-E2

Văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 286:2015 qui trình hiệu chuẩn CHUẨN ĐO LƯỜNG QUẢ CÂN F1-F2-M1-M2

Văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN theo quyết định số 1290/QĐ-TĐC ngày 30 tháng 06 năm 2021

Công văn trả lời doanh nghiệp về việc miễn phê duyệt mẫu cân SJ, CJ, AJ, ALE, LN, CUX

Hợp đồng liên kết thực hiện kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo giữa TPS và Đo lường miền đông

Sản phẩm bán chạy
0988.447.769
Miễn phí
giao hàng
Giá
cạnh tranh
Hàng
chính hãng
Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7