Hotline: 0988.44.77.69
Kỹ thuật: 037.999.4101
Hỗ trợ trực tuyến
KINH DOANH - Mrs Hoa

KINH DOANH - Mrs Hoa

cantuanphat@gmail.com

0988.44.77.69

Liên hệ với tôi qua:

KỸ THUẬT - Mr Nghĩa

KỸ THUẬT - Mr Nghĩa

cantuanphat@gmail.com

037.999.4101

Liên hệ với tôi qua:

KINH DOANH-Ms Phương

KINH DOANH-Ms Phương

cantuanphat@gmail.com

0969.172.069

Liên hệ với tôi qua:

Số người online: 12
Tổng số truy cập: 583.269

Sản phẩm

0

Cân treo OCS JJE 10Tấn

Liên hệ
7.500.000 đ
0

Cân phân tích KD-HBE303

Liên hệ
5.900.000 đ
0

Cân phân tích OHAUS AX224

Liên hệ
27.500.000 đ
0

Cân phân tích DS603

Liên hệ
5.200.000 đ
0

Cân Phân Tích DJ320S

Liên hệ
11.500.000 đ
0

Cân Phân Tích DJ620S

Liên hệ
11.500.000 đ
0

Cân Phân Tích VMC FHB 600

Liên hệ
2.800.000 đ
0

Cân Phân Tích SPX223

Liên hệ
7.500.000 đ
0

Cân Phân Tích OHAUS MB 23

Liên hệ
19.500.000 đ
0

Cân Phân Tích OHAUS MB 25

Liên hệ
19.500.000 đ
0

Cân Phân Tích OHAUS MB90

Liên hệ
30.500.000 đ
0

Cân Phân Tích OHAUS-MB120

Liên hệ
36.500.000 đ
0

Cân Phân Tích GS 3203A (320g/0.001g)

Liên hệ
5.800.000 đ
0

Cân phân tích DJ3200TW

Liên hệ
11.500.000 đ
1

Cân phân tích DJ6200TW

Liên hệ
11.500.000 đ
0

Cân Phân Tích PA323 (320g x 0.001g)

Liên hệ
11.500.000 đ
0

Cân Phân Tích PA523 (520g x 0.001g)

Liên hệ
12.000.000 đ
0

Cân Phân Tích AB-FPA214

Liên hệ
10.500.000 đ
1

Cân phân tích OHAUS EX225D

Liên hệ
63.500.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật GS 322N

Liên hệ
2.400.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật GS 622N

Liên hệ
2.600.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật GS 1202N

Liên hệ
3.500.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật GS 2202N

Liên hệ
3.500.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật GS 3202N

Liên hệ
4.300.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật GS 3201N

Liên hệ
2.700.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật KD-BN 2100

Liên hệ
5.250.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật KD-BN 3100

Liên hệ
5.900.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật KD-TBED 1200

Liên hệ
3.050.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật KD-TBED3000

Liên hệ
2.450.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật DS2202

Liên hệ
3.750.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật DS3202

Liên hệ
4.200.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật DS5202

Liên hệ
4.600.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật DS 6202

Liên hệ
4.600.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật PA2102

Liên hệ
10.250.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật PA4102

Liên hệ
10.550.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật SPX 2202

Liên hệ
6.500.000 đ
1

Cân điện tử VIBRA TPS 3

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cân Điện Tử VIBRA TPS6

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cân điện tử VIBRA TPS15

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cân điện tử VIBRA TPS30

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cân Điện Tử VIBRA TPS

Liên hệ
3.200.000 đ
1

Cân Điện Tử JZC-TSE 3

2.650.000 đ
2.650.000 đ
0

Cân Điện Tử JZC-TSE 6

Liên hệ
2.650.000 đ
0

Cân điện tử JZC-TSE 15

Liên hệ
2.650.000 đ
0

Cân điện tử JZC-TSE30

Liên hệ
2.650.000 đ
0

Cân Điện Tử JZC-TSE

Liên hệ
2.650.000 đ
0

Cân Điện Tử JWQ

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân Điện Tử VIBRA TPS3C

3.200.000 đ
3.200.000 đ
0

Cân Điện Tử VIBRA TPS6C

Liên hệ
3.200.000 đ
1

Cân Điện Tử VIBRA TPS15C

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cân Điện Tử VIBRA TPS30C

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cân Điện Tử OHAUS BC 3

Liên hệ
5.500.000 đ
0

Cân Điện Tử OHAUS BC 6

Liên hệ
5.500.000 đ
0

Cân Điện Tử OHAUS BC 15

Liên hệ
5.500.000 đ
0

Cân Điện Tử OHAUS BC 30

Liên hệ
5.500.000 đ
0

Cân Điện Tử JSC-BTSC 3

Liên hệ
2.650.000 đ
0

Cân Điện Tử JSC-BTSC 6

Liên hệ
2.650.000 đ
1

Cân Điện Tử JSC-BTSC 15

Liên hệ
2.650.000 đ
0

Cân Điện Tử JSC-BTSC 30

Liên hệ
2.650.000 đ
1

TPS-HC30

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân bàn điện tử TPS 60SS

Liên hệ
6.800.000 đ
0

Cân Bàn Điện Tử TPS150SS

Liên hệ
6.800.000 đ
0

Cân bàn điện tử TPS200SS

Liên hệ
8.400.000 đ
0

Cân bàn điện tử TPS300SS

Liên hệ
8.400.000 đ
0

Cân Bàn Điện Tử TPS500SS

Liên hệ
9.350.000 đ
1

Cân bàn điện tử TPS60-T3

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cân bàn điện tử TPS150-T3

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cân Bàn Điện Tử TPS200T3

Liên hệ
4.200.000 đ
0

Cân bàn điện tử TPS300-T3

Liên hệ
4.200.000 đ
0

Cân bàn điện tử TPS500-T3

Liên hệ
5.200.000 đ
0

Cân bàn điện tử OHAUS TPS60 T31P

Liên hệ
5.500.000 đ
0

Cân Bàn Điện Tử OHAUS TPS200T31P

Liên hệ
6.500.000 đ
0

Cân bàn điện tử TPS 60A12

Liên hệ
3.800.000 đ
1

Cân bàn điện tử TPS150 A12

Liên hệ
4.200.000 đ
0

Cân Bàn Điện Tử TPS200A12

Liên hệ
5.000.000 đ
0

Cân bàn TPS 300A12

Liên hệ
5.000.000 đ
0

Cân bàn điện tử TPS 500A12

Liên hệ
6.200.000 đ
0

Cân Điện Tử TPS Super SS 600g

Liên hệ
2.850.000 đ
0

Cân Điện Tử TPS Super SS 3kg

Liên hệ
2.850.000 đ
1

Cân Điện Tử TPS Super SS 15kg

Liên hệ
2.850.000 đ
1

Cân Điện Tử TPS Super SS 30kg

Liên hệ
2.850.000 đ
0

Cân Điện Tử MP301-300g/0.1g

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cân Điện Tử MP602-600g/0.01g

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cân Điện Tử MP601-600g/0.1g

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cân Điện Tử MP2-2kg/0.1g

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cân Điện Tử MP3-3kg/0.1g

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cân Điện Tử VMC-WED-600g

Liên hệ
2.800.000 đ
0

Cân Điện Tử VMC-WED-3kg

Liên hệ
2.800.000 đ
0

Cân Điện Tử VMC-WED-6kg

Liên hệ
2.800.000 đ
0

Cân Điện Tử VMC-WED-15kg

Liên hệ
2.800.000 đ
0

Cân Điện Tử VMC-WED-30kg

Liên hệ
2.800.000 đ
0

Cân Điện Tử CUB-RW1220-1.5kg

Liên hệ
3.400.000 đ
0

Cân Điện Tử CUB-RW2220-3kg

Liên hệ
3.400.000 đ
0

Cân Điện Tử CUB-RW3220-7.5kg

Liên hệ
3.400.000 đ
0

Cân Điện Tử TPS Super SS 6kg

Liên hệ
2.850.000 đ
0

Cân Điện Tử CUB-RW4220-15kg

Liên hệ
3.400.000 đ
1

Cân Điện Tử CUB-RW5220-30kg

Liên hệ
3.400.000 đ
0

Cân Palet TPS550DH -1T

Liên hệ
22.000.000 đ
0

Cân Palet TPS550DH -2T

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân Palet TPS550DH -3T

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân Palet TPS680DH -3T

Liên hệ
25.000.000 đ
0

Cân Sàn Điện Tử OHAUS 0808

Liên hệ
10.400.000 đ
0

Cân Sàn Điện Tử OHAUS 0812

Liên hệ
11.400.000 đ
0

Cân Sàn Điện Tử OHAUS 1010

Liên hệ
11.400.000 đ
0

Cân Sàn Điện Tử OHAUS 1212

Liên hệ
12.450.000 đ
0

Cân Sàn Điện Tử OHAUS 1515

Liên hệ
13.500.000 đ
0

Cân Điện Tử TPS0808DH

Liên hệ
8.500.000 đ
0

Cân Sàn Điện Tử TPS0812DH

Liên hệ
9.500.000 đ
0

Cân Sàn Điện Tử TPS1010DH

Liên hệ
9.500.000 đ
0

Cân Sàn Điện Tử TPS1212DH

Liên hệ
10.500.000 đ
0

Cân sàn Điện Tử TPS1515DH

Liên hệ
11.450.000 đ
0

Cân Palet TPS680DH -2t

Liên hệ
22.000.000 đ
0

Cân Treo OCS TPS 500kg

Liên hệ
4.500.000 đ
0

Cân Treo OCS TPS 1000kg

Liên hệ
4.500.000 đ
0

Cân Treo OCS TPS300kg

Liên hệ
1.850.000 đ
0

Cân treo VMC DGL 50kg

Liên hệ
850.000 đ
0

Cân treo OCS JJE 2 Tấn

Liên hệ
4.500.000 đ
0

Cân treo OCS JJE 3Tấn

Liên hệ
5.500.000 đ
0

Cân treo OCS JJE 5Tấn

Liên hệ
6.500.000 đ
0

Cân treo OCS JJE 10Tấn

Liên hệ
7.500.000 đ
1

Cân treo OCS JJE 1 Tấn

Liên hệ
4.500.000 đ
0

Cân treo WH7-10t Wife

Liên hệ
22.500.000 đ
0

Cân Treo OCS - BC 20T

Liên hệ
55.000.000 đ
0

Cân Treo OCS-AAE2T

Liên hệ
7.500.000 đ
0

Cân Treo OCS - BC 50T

Liên hệ
175.000.000 đ
0

Cân treo OCS-AAE 10T

Liên hệ
10.500.000 đ
0

Cân Treo OCS TPS 1500kg

Liên hệ
4.500.000 đ
0

Cân treo TPS 300kg

Liên hệ
950.000 đ
0

Cân Treo OCS - BC 30T

Liên hệ
78.000.000 đ
1

Cân treo OCS-AAE 5T

Liên hệ
9.500.000 đ
0

Cân treo OCS-AAE3T

Liên hệ
7.500.000 đ
0

Cân Điện Tử PR224E

Liên hệ
16.500.000 đ
0

Cân Điện Tử PR223E

Liên hệ
10.500.000 đ
0

Cân Điện Tử PR423E

Liên hệ
11.500.000 đ
0

Cân Điện Tử PR523E

Liên hệ
12.000.000 đ
0

Cân Điện Tử PX223E

Liên hệ
12.500.000 đ
0

Cân Điện Tử PX224E

Liên hệ
19.500.000 đ
0

Cân Điện Tử PX225D

Liên hệ
48.500.000 đ
0

Cân Điện Tử PX323E

Liên hệ
13.000.000 đ
0

Cân Điện Tử PX423E

Liên hệ
13.500.000 đ
0

Cân Điện Tử PX523E

Liên hệ
13.500.000 đ
0

Cân Điện Tử OHAUS PA213

Liên hệ
9.800.000 đ
0

Cân Điện Tử OHAUS PA323

Liên hệ
11.500.000 đ
0

Cân Điện Tử OHAUS PA413

Liên hệ
10.800.000 đ
0

Cân Điện Tử OHAUS PA523

Liên hệ
12.000.000 đ
0

Cân Điện Tử OHAUS PA3202

Liên hệ
10.500.000 đ
0

Cân Điện Tử SPX223-220G/0.001g

Liên hệ
7.500.000 đ
0

Cân Điện Tử SPX222-220g/0.01g

Liên hệ
4.500.000 đ
0

Cân Điện Tử SPX622

Liên hệ
5.500.000 đ
0

Cân Kỹ Thuật GS-K3000AH

Liên hệ
1.450.000 đ
0

Cân TANITA KD160

Liên hệ
1.850.000 đ
0

Cân điện tử OHAUS CL501

Liên hệ
1.100.000 đ
0

Cân điện tử VMC-FRJ500g

Liên hệ
850.000 đ
0

Cân điện tử VMC-FRJ1kg

Liên hệ
850.000 đ
0

Cân điện tử VMC-FRJ2kg

Liên hệ
850.000 đ
1

Cân điện tử VMC-FRJ 3kg

Liên hệ
850.000 đ
0

Cân điện tử VMC-FRJ5kg

Liên hệ
850.000 đ
0

Cân điện tử OHAUS OS3001

Liên hệ
750.000 đ
0

Cân Điện Tử OHAUS OS2001

Liên hệ
750.000 đ
0

Cân Điện Tử OHAUS OS501

Liên hệ
7.500.000 đ
0

Cân Weigh scales FEH600g

Liên hệ
850.000 đ
0

Cân Weigh scales FEH 1kg

Liên hệ
8.500.000 đ
0

Cân Weigh scales FEH 3kg

Liên hệ
850.000 đ
0

Cân Weigh scales FEJ 5kg

Liên hệ
750.000 đ
0

Cân Weigh scales FEJ 3kg

Liên hệ
750.000 đ
0

Cân Weigh scales FEJ 1kg

Liên hệ
750.000 đ
1

Cân Weigh scales FEJ 600g

Liên hệ
750.000 đ
1

Cân Weigh scales FEH 5kg

Liên hệ
850.000 đ
0

Cân bỏ túi Amput 453-100g/0.01g

Liên hệ
450.000 đ
0

Cân bỏ túi Amput 450 100g/0.01g

Liên hệ
500.000 đ
0

Notebook 2001

Liên hệ
1.100.000 đ
0

Cân bỏ túi Amput 451B 200g/0.01g

Liên hệ
850.000 đ
1

Cân bỏ túi TPS MN 501

Liên hệ
850.000 đ
0

Cân bỏ túi VMC200-200g/0.01g

Liên hệ
1.100.000 đ
0

Cân bỏ túi CCT-100

Liên hệ
450.000 đ
1

Notebook 302

Liên hệ
1.100.000 đ
0

Cân Tính Giá UTE-UPA 30kg

Liên hệ
1.850.000 đ
0

Cân Tính Giá TPS-JSB30KG/10G

Liên hệ
2.200.000 đ
0

Cân Tính Giá TPS-LPS11E 30kg/10g

Liên hệ
2.250.000 đ
0

Cân Tính Giá DSR100PE

Liên hệ
10.500.000 đ
0

Bộ Chỉ Thị INDICATOR GS

Liên hệ
2.200.000 đ
0

Bộ Chỉ Thị A9P

Liên hệ
4.500.000 đ
0

Bộ Chỉ Thị A7

Liên hệ
1.650.000 đ
0

Bộ Chỉ Thị YHT3

Liên hệ
1.100.000 đ
0

Bộ Chỉ Thị OHAUS T31P

Liên hệ
2.750.000 đ
0

Bộ Chỉ Thị TPSDH

Liên hệ
1.950.000 đ
0

Quả cân F1-20g

Liên hệ
300.000 đ
0

Quả cân F1-100g

Liên hệ
300.000 đ
0

Quả cân F1-200g

Liên hệ
500.000 đ
1

Quả cân F1-500g

Liên hệ
600.000 đ
0

Quả Cân TPS-M1-50g

Liên hệ
250.000 đ
0

Quả Cân M1-20g

Liên hệ
250.000 đ
1

Quả Chuẩn M1-10g

Liên hệ
250.000 đ
1

Quả chuẩn M1-1kg

Liên hệ
400.000 đ
Dữ liệu đang được cập nhật.
1

Dao cắt mẫu vải

1.050.000 đ
1.050.000 đ
Dữ liệu đang được cập nhật.
Dữ liệu đang được cập nhật.
0

Loadcell Zemic H8C - 10 tấn

Liên hệ
2.200.000 đ
0

Loadcell Zemic H8C - 5 tấn

Liên hệ
2.200.000 đ
0

Loadcell Zemic H8C - 2 tấn

Liên hệ
2.200.000 đ
0

Loadcell Zemic H8C - 1 tấn

Liên hệ
2.200.000 đ
1

Loadcell Zemic H8C - 500kg

Liên hệ
2.200.000 đ
0

Load cell VLC106 VMC

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Load cell VLC106 VMC

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Load cell VLC106 VMC

Liên hệ
3.200.000 đ
0

Cảm ứng lực VLC 100H - 10 tấn

Liên hệ
1.650.000 đ
0

Cảm ứng lực VLC 100H- 5 tấn

Liên hệ
1.250.000 đ
0

Cảm ứng lực VLC 100H-2tấn

Liên hệ
1.100.000 đ
0

Cảm ứng lực VLC 100H-1 tấn

Liên hệ
1.100.000 đ
0

Cảm ứng lực VLC 100H-500kg

Liên hệ
1.100.000 đ
0

Cảm ứng lực VLC 110- 5 tấn

Liên hệ
1.650.000 đ
0

Cảm ứng lực VLC 110 -2 Tấn

Liên hệ
1.650.000 đ
0

Cảm ứng lực VLC 110 - 500kg

Liên hệ
1.100.000 đ
0

Cảm ứng lực VLC 110 - 500kg

Liên hệ
1.100.000 đ
0

Cảm ứng lực VLC 110 - 200kg

Liên hệ
1.100.000 đ
0

Cảm ứng lực VLC 110 - 100kg

Liên hệ
1.100.000 đ
0

Cảm ứng lực VLC 110 - 50kg

Liên hệ
1.100.000 đ
Dữ liệu đang được cập nhật.
Dữ liệu đang được cập nhật.
Dữ liệu đang được cập nhật.
0

PIN SẠC 6V/4.5AH

Liên hệ
450.000 đ
0

PIN SẠC 6V/5AH

Liên hệ
850.000 đ
0

Sạc 12V DC 500mA Cân DS

Liên hệ
450.000 đ
0

Sạc 5V 0.6A

Liên hệ
250.000 đ
0

Sạc 8V DC 0.6A

Liên hệ
250.000 đ
1

Sạc 9V DC 500mA

Liên hệ
650.000 đ
0

Sạc 6V 2000mA Cân treo OCS

Liên hệ
850.000 đ
0

Sạc 10v 600mA Cân CUB

Liên hệ
450.000 đ
Dữ liệu đang được cập nhật.
Đăng kí nhận tin khuyến mại hoặc tư vấn miễn phí
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ TUẤN PHÁT.
Địa chỉ : Căn Hộ 03, Nhà D3, TTNM cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
Tel: (024) 3692.1799 - (024) 38 787 699
Hotline: 02436.921.799
Website: cantuanphat.com
Xem Google maps Văn phòng
Kết nối với chúng tôi
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Google +

Google +

Youtube

Youtube

Instagram

Instagram

Linkedin

Linkedin

Copyright © 2017 maycongcucnc.com - Thiết kế Web và Seo bởi Tất Thành
Hotline: 0988.44.77.69