Hotline: 0988.44.77.69
Kỹ thuật: 037.999.4101
Hỗ trợ trực tuyến
KINH DOANH - Mrs Hoa

KINH DOANH - Mrs Hoa

cantuanphat@gmail.com

0988.44.77.69

Liên hệ với tôi qua:

KINH DOANH-Ms Phương

KINH DOANH-Ms Phương

cantuanphat@gmail.com

0969.172.069

Liên hệ với tôi qua:

MÁY CNC - Mr Lạc

MÁY CNC - Mr Lạc

triphatmaycnc@gmail.com

0988403969

Liên hệ với tôi qua:

KỸ THUẬT - Mr Đông

KỸ THUẬT - Mr Đông

cantuanphat@gmail.com

0243.692.1799

Liên hệ với tôi qua:

KINH DOANH CNC -Mrs Nhàn

KINH DOANH CNC -Mrs Nhàn

cantuanphat@gmail.com

0969.257.769

Liên hệ với tôi qua:

KINH DOANH- Mrs Yến

KINH DOANH- Mrs Yến

cantuanphat@gmail.com

0383.873.969

Liên hệ với tôi qua:

Số người online: 9
Tổng số truy cập: 917.571

Sản phẩm

1

Cân Sàn điện tử FT-TPSDH

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS8080-DIGI (Inox)

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS8080 - A7

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS0812 - A7

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS1010 - A7

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS1212 - A7

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS1515 - A7

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS1515 - A12INOX

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS1212 - A12INOX

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS1010 - A12INOX

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS0812 - A12INOX

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS8080 - A12INOX

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS-0812DIGI(nhựa)

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS8080-DIGI (nhựa)

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS - 8080GS

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN SÀN TPS-0812GS

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân sàn điện tử TPS-1010 GS

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân treo OCS-D 300kg (300kgx0.1kg)

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân Treo OCS TPS 500kg (500kgx0.2g)

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân treo VMC DGL 50kg (50kgx20g)

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân treo WH7-10t Wife (10Tx2kg)

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân Treo OCS - BC 20T (20Tx5kg)

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân Treo OCS-AAE2T

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân Treo OCS - BC 50T (50Tx10kg)

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân Treo OCS TPS300kg (300kgx0.5kg)

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân treo OCS-D 300kg (300kgx0.1kg)

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân Treo OCS - BC 30T (30Tx5kg)

Liên hệ
Liên hệ
1

Cân treo OCS - AAE 5T (5Tx1kg/2kg)

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân treo OCS - AAE3T (3Tx1kg)

Liên hệ
Liên hệ
0

TPS-MC202B

Liên hệ
Liên hệ
0

notebook TPS-NB2000 (2kgx0.1g)

Liên hệ
Liên hệ
0

Notebook 2001 (2kgx0.1g)

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân bỏ túi CCT-100 (100gx0.01g)

Liên hệ
Liên hệ
1

Notebook 302 (300gx0.01g)

Liên hệ
Liên hệ
0

Qủa cân F1-1g -hộp nhựa

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả cân TPS F1-2g- hộp nhựa

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả cân TPS F1-5g- hộp nhựa

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả cân TPS F1-10g - hộp nhựa

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả cân F1-20g - hộp nhựa

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả cân F1-50g-hộp nhựa

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả cân F1-100g - hộp nhựa

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả cân F1-200g - hộp nhựa

Liên hệ
Liên hệ
1

Quả cân F1-500g - hộp nhựa

Liên hệ
Liên hệ
0

Qủa cân TPS- F1-2KG hộp nhôm

Liên hệ
Liên hệ
0

Qủa cân F1-5kg-hộp nhôm

Liên hệ
Liên hệ
0

Qủa cân F1-10kg-hộp nhôm

Liên hệ
Liên hệ
0

Qủa cân F1-20kg-hộp nhôm

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả Chuẩn cân M1-20kg

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả Chuẩn Cân M1-10kg

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả Cân Chuẩn M1-5kg

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả chuẩn cân M1-2kg

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả chuẩn cân M1-1kg

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả chuẩn cân M1-500g

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả chuẩn cân M1-200g

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả chuẩn cân M1-100g

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả Cân TPS-M1-50g

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả Chuẩn Cân M1-20g

Liên hệ
Liên hệ
1

Quả Chuẩn Cân M1-10g

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả Chuẩn Cân M1-5g

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả Chuẩn Cân M1-2g

300.000 đ
200.000 đ
0

Quả Chuẩn Cân M1-1g

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả chuẩn Gang 20kg

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả chuẩn Gang 10kg

Liên hệ
Liên hệ
0

Quả chuẩn Gang 5kg

Liên hệ
Liên hệ
0

Bộ khuếch đại KM02 / KM02A

Liên hệ
Liên hệ
0

Bàn cân điện tử TPS4050

Liên hệ
Liên hệ
0

Bàn cân điện tử TPS5060

Liên hệ
Liên hệ
0

Giấy In tem dán

Liên hệ
Liên hệ
0

GIẤY IN NHIỆT A9

Liên hệ
Liên hệ
0

Cổ Đầu Cân Inox

Liên hệ
Liên hệ
0

CHÂN LẮC CHO CÂN SÀN

Liên hệ
Liên hệ
0

HỘP NỐI 8 CELL

Liên hệ
Liên hệ
0

Hộp nối 6CELL

Liên hệ
Liên hệ
0

Hộp nối 4 CELL

Liên hệ
Liên hệ
0

RUY BĂNG ERC-05

Liên hệ
Liên hệ
0

Bảng đèn cho cân ô tô YHL3

Liên hệ
Liên hệ
0

Bảng đèn cho cân ô tô YHL5

Liên hệ
Liên hệ
1

Dao cắt mẫu vải

Liên hệ
Liên hệ
0

Cảm Ứng Lực VLC 106 50kg

Liên hệ
Liên hệ
0

Cảm Ứng Lực VLC 106-100kg

Liên hệ
Liên hệ
0

Cảm Ứng Lực VLC 106 200kg

Liên hệ
Liên hệ
0

LOADCELL ZEMIC - L6D

Liên hệ
Liên hệ
0

LOAD CELL KELI UDA

Liên hệ
Liên hệ
0

LOAD CELL HM9B 30t Zemic

Liên hệ
Liên hệ
0

Loadcell Zemic H8C - 10Tấn

Liên hệ
Liên hệ
0

Loadcell Zemic H8C - 5Tấn

Liên hệ
Liên hệ
0

Loadcell Zemic H8C - 2Tấn

Liên hệ
Liên hệ
0

Loadcell Zemic H8C - 1Tấn

Liên hệ
Liên hệ
1

Loadcell Zemic H8C - 500kg

Liên hệ
Liên hệ
0

Cảm ứng lực VLC 100H- 5 tấn

Liên hệ
Liên hệ
0

Cảm ứng lực VLC 100H-2tấn

Liên hệ
Liên hệ
0

Cảm ứng lực VLC 100H-1 tấn

Liên hệ
Liên hệ
0

Cảm ứng lực VLC 100H-500kg

Liên hệ
Liên hệ
0

Cảm ứng lực VLC 110- 5 tấn

Liên hệ
Liên hệ
0

Cảm ứng lực VLC 110 -2 Tấn

Liên hệ
Liên hệ
0

Cảm ứng lực VLC 110 - 500kg

Liên hệ
Liên hệ
0

Cảm ứng lực VLC 110 - 500kg

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN OHAUS RC21P6 (6kgx0.2g)

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN OHAUS RC21P15 (15kgx0.5g)

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN OHAUS RC21P30 (30kg/1g)

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN OHAUS R21PE3 (3kgx0.1g)

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN OHAUS R21PE6 (6kgx0.2g)

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân OHAUS R21PE15 (15kgx05g)

Liên hệ
Liên hệ
0

CÂN OHAUS R21P30 (30kgx1g)

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân OHAUS BC3 (3kgx0.1g)

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân OHAUS BC6kg (6kgx0.2g)

Liên hệ
Liên hệ
0

cân OHAUS BC15 (15kgx0.5g)

Liên hệ
5.500.000 đ
0

Cân OHAUS BC30 (30kgx1g)

Liên hệ
Liên hệ
0

SẠC 6.0V-0.1A- FEH, FEJ

Liên hệ
Liên hệ
0

SẠC 12V DC 500mA - DS

Liên hệ
Liên hệ
0

Sạc 10v 600mA Cân CUB

Liên hệ
Liên hệ
0

PIN SẠC 6V/4.5AH

Liên hệ
Liên hệ
0

PIN SẠC 6V/10AH

Liên hệ
Liên hệ
0

PIN SẠC 12V/2.8

Liên hệ
Liên hệ
0

PIN SẠC 12V/7AH

Liên hệ
Liên hệ
0

PIN SẠC 4V/4AH

Liên hệ
Liên hệ
0

Pin 6V/1.3AH

Liên hệ
Liên hệ
0

SẠC 12V DC 500MA CÂN TPS

Liên hệ
Liên hệ
0

Sạc 10V DC 500mA

Liên hệ
Liên hệ
0

PIN SẠC 6V/3.2AH

Liên hệ
Liên hệ
0

PIN SẠC 6V/4.5AH

Liên hệ
Liên hệ
0

PIN SẠC 6V/5AH

Liên hệ
Liên hệ
0

Sạc 5V 0.6A

Liên hệ
Liên hệ
0

Sạc 8V DC 0.6A

Liên hệ
Liên hệ
0

Sạc 6V 2000mA Cân treo OCS

Liên hệ
Liên hệ
0

Sạc 10v 600mA Cân CUB

Liên hệ
Liên hệ
0

Máy cắt mẫu dạng dập

Liên hệ
Liên hệ
0

Bộ cân cắt vải Kd-tbed 300

Liên hệ
Liên hệ
0

Bộ cân DS 302 Cắt Vải

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân Cắt Vải FHB 600(600gx0.01g)

Liên hệ
Liên hệ
0

Bộ cân FHB 600 Cắt Vải

Liên hệ
Liên hệ
0

Cân DS 300g kèm Dao cắt mẫu vải

Liên hệ
3.500.000 đ
0

Cân Cắt Vải FHB 300(300gx0.01g)

Liên hệ
Liên hệ
0

Bộ cân FHB 300 Cắt Vải

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY CẮT VẢI

Liên hệ
Liên hệ
0

Máy Biến Thế

Liên hệ
Liên hệ
0

Biến Thế

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY CẮT DÂY CNC ROBOCUT α-1iA

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY KHOAN CNC HITACHI DS-250

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY TIỆN CNC MORISEIKI SL-25MC

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY TIỆN CNC MORISEIKI CL-25A

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY TIỆN CNC MORISEIKI AL-2

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY TIỆN CNC MIYANO BNE-26SL

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY TIỆN CNC MIYANO BND-34S3

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY TIỆN CNC KITAKO TM-1

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY PHAY MITSHUBISHI M-V4B

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY PHAY TAKISAWA MAC-V2E

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY PHAY CNC OKK VM-400

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY PHAY CNC MORISEIKI MV-65

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY PHAY CNC HAMAI MAC-85N

Liên hệ
Liên hệ
0

MÁY PHAY AMADA BM-114 MC

Liên hệ
Liên hệ
0

Đầu Hiện Thị PP label

Liên hệ
Liên hệ
0

Đầu Hiển Thị A23P

Liên hệ
Liên hệ
0

Bộ Chỉ Thị FWD-A

Liên hệ
Liên hệ
0

Đầu Hiển Thị A15

Liên hệ
Liên hệ
0

Đầu Hiển Thị A12E

Liên hệ
Liên hệ
0

Đầu Hiển Thị thị DIGI 28SS

Liên hệ
Liên hệ
0

Đầu Hiển Thị thị A12 LED

Liên hệ
Liên hệ
0

Đầu Hiển Thị A12ES(inox)

Liên hệ
Liên hệ
0

ĐẦU HIỂN THỊ FCD-A

Liên hệ
Liên hệ
0

Đầu Hiển Thị A9

Liên hệ
Liên hệ
0

Đầu Hiển Thị A7

Liên hệ
Liên hệ
0

Đầu hiển thị OHAUS T31P

Liên hệ
Liên hệ
0

Đầu Hiển Thị YHT3

Liên hệ
Liên hệ
0

Bộ Chỉ Thị TPS-DH

Liên hệ
Liên hệ
Đăng kí nhận tin khuyến mại hoặc tư vấn miễn phí
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ TUẤN PHÁT.
Địa chỉ : Căn Hộ 03, Nhà D3, TTNM cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
Tel: (024) 3692.1799 - (024) 38 787 699
Hotline: 02436.921.799
Website: cantuanphat.com
Xem Google maps Văn phòng
Kết nối với chúng tôi
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Google +

Google +

Youtube

Youtube

Instagram

Instagram

Linkedin

Linkedin

Copyright © 2017 maycongcucnc.com Website được thiết kế bởi Tất Thành
Hotline: 0988.44.77.69